Ενεργειακή Ψηφιοποίηση & Διαχείριση Δεδομένων

Η ψηφιοποίηση αφορά ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή έως τη μεταφορά, διανομή, προμήθεια και την κατανάλωση. Προσφέρει αυξημένη οικονομική και ενεργειακή απόδοση μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και τη χρηση τους για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

Πηγη: Visual Capitalist https://www.visualcapitalist.com/the-history-of-innovation-cycles/

Ενέργεια και Πληροφορία
Η ενέργεια και η πληροφορία είναι οι ακρογωνιαίες πρώτες ύλες του σύγχρονου κόσμου. Η ευφυέστερη αξιοποίηση, οργάνωση και χρήση τους κατέστησε δυνατή την πρόοδο που σημειώνεται κατά τις βιομηχανικές επαναστάσεις. Ο συνδυασμός καινοτομίας στην χρήση ενέργειας και στην οργάνωση πληροφορίας έχει ιστορικά αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα χέρια όσων τον επιτυγχάνουν.

Η αγορά ενέργειας σήμερα είναι ευμετάβλητη, πολύπλοκη και απρόβλεπτη, ενώ οι συχνές διακυμάνσεις στην τιμή τόσο των ορυκτών πόρων, όσο και του ηλεκτρικού ρεύματος, επιφέρουν αστάθεια στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, τα όρια του φυσικού κόσμου επιτάσσουν τη συνεχή αύξηση της αποδοτικότητας, ώστε να καλυφθεί η αντίστοιχα ολοένα αυξανόμενη ζήτηση. Είναι προφανές ότι η επίλυση του προβλήματος της ενεργειακής μετάβασης βρίσκεται στην σύνθεση ενέργειας και πληροφορίας. Η λύση αυτή πρέπει να έχει τη μορφή ενός έξυπνου λογισμικού που συνδυάζει τις δύο αυτές μεταβλητές και προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση παραγωγικών και καταναλωτικών πόρων.

Η ψηφιοποίηση ως λύση των σύγχρονων ενεργειακών προβλημάτων
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, το μειωμένο κόστος και η πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα ανοίγουν την πόρτα σε νέα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Η ψηφιοποίηση διεισδύει όλο και περισσότερο στον φυσικό κόσμο, εξοπλίζοντας τα αντικείμενα με αισθητηρες και ευφυη στοιχεία και συνδέοντάς τα με το Διαδίκτυο. Επιτρεπει νέες αρχιτεκτονικές διασυνδεδεμένων ενεργειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης των παραδοσιακών ορίων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Υπόσχεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας, της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων παγκοσμίως. Τελος, αποτελει εργαλειο αντιμετωπισης της πολυπλοκοτητας φερνοντας την ποσοτικοποίηση και αναλυση της πληροφοριας ολοενα και πιο κοντα στον πραγματικο χρονο.

 

Τα ελληνικά δεδομένα
Η ανοδική πορεία της τιμής ρεύματος στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, που σημειώθηκε μέσα στο 2022, ανέσυρε χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η εγχώρια επιχειρηματικότητα. Η διοίκηση των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών δεν διαθέτει μόνιμα καθαρή εικόνα του όγκου ενέργειας που χρειάζεται, αφού αυτή μετράται αναλογικά και τιμολογείται με έντυπα μέσα. Στην περίπτωση ομίλων εταιρειών με μεγάλο αριθμό διεσπαρμένων εγκαταστάσεων και πολυάριθμων συνδεδεμένων νομικών προσώπων, η διαχείριση της πληροφορίας καθίσταται δυσχερής και αντιπαραγωγική.

Έτσι, οι κρίσιμες αποφάσεις προγραμματισμού και τιμολόγησης των προϊόντων μιας εταιρείας, επαφίενται σε μία γενικόλογη και συχνά ελλιπή εικόνα των ενεργειακών τους καταναλώσεων. Όταν οι καταναλώσεις αυτές όμως αγγίζουν περί το ήμισυ του συνολικού κόστους παραγωγής, υπάρχει σοβαρό κίνητρο για ευφυέστερη οργάνωση της πληροφορίας. Οι εταιρείες που είναι σε θέση να γνωρίζουν και να προβλέψουν το ενεργειακό τους κόστος, μπορούν επίσης να προϋπολογίσουν την τιμή του προϊόντος τους, για τους προσεχείς μήνες και να διαπραγματευτούν έτσι με περισσότερη διαθέσιμη πληροφορία στα χέρια τους. Η ενημερωμένη εκτίμηση για το τελικό ενεργειακό κόστος, μπορεί να αναδειχθεί έτσι σε καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

Έλεγχος και διαχείριση δεδομένων παραγωγής και προμήθειας
Προκειμένου να επιβιώσει και να εξελιχθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα, έχει ανάγκη από την σύνθεση των δύο βασικών μεταβλητών που αναφέρθηκαν παραπάνω: της ενέργειας και της πληροφορίας. Η ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας επιτρέπει την συνεργασία μεταξύ στελεχών και τμημάτων επιχειρήσεων με διαφορετικό προσανατολισμό και εξειδίκευση. Η τεχνολογία πληροφορικής αποτελει μοχλο αποτελεσματικότητας και προσαρμοστικότητας για την αρχιτεκτονική μιας επιχείρησης, μεγιστοποιώντας την αξία τρεχουσών και μελλοντικών επενδύσεων.

δείτε Επίσης