Υπηρεσίες

Συμβάσεις Προμήθειας Ενέργειας

Συμβάσεις Προμήθειας Ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση έχει φέρει πρωτοφανή αστάθεια στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, η μεταποίηση (βιομηχανία), μεγάλο μέρος του εμπορικού κλάδου (supermarkets, φούρνοι πολυκαταστήματα κλπ.) και ο κλάδος των υπηρεσιών (τράπεζες , ξενοδοχεία,logistic centers, σχολεία , γυμναστήρια κλπ.), καλούνται να αντιμετωπίσουν αναπροσαρμογές που έχουν άμεση επίπτωση στο κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρόβλημα διογκώνεται καθώς ο έλεγχος των προμηθευτών δεν είναι πάντα εφικτός, αφού απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και ανάλυση των δεδομένων της αγοράς ενέργειας, σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Velocity, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση των στελεχών της, σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου και ρυθμίσεων των ενεργειακών τους εξόδων.

H Velocity έχει την εξειδίκευση να προκηρύσσει μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή, να κάνει την αξιολόγηση των συμβολαίων και να διαπραγματεύεται με όρους της αγοράς, ώστε να εξασφαλίζει στους πελάτες της την πιο συμφέρουσα τιμή αγοράς ενέργειας.

Σήμερα, μετά τις κρατικές παρεμβάσεις για την μείωση του κόστους σε επιχειρήσεις μεταποίησης μέσω ισχυρών κίνητρων προς τους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, οι επιχειρήσεις μεταποίησης έχουν την δυνατότητα να συνάψουν συμβάσεις με παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας ή και προμηθευτές που τους εκπροσωπούν, ώστε να διασφαλίσουν μακροχρόνιο χαμηλό κόστος ενέργειας αλλά και όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν και θα έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη (πρόσβαση σε προνομιακή χρηματοδότηση, χαρακτηρισμό και πιστοποίηση των προϊόντων τους ως “πράσινα’’ κλπ.).

H Velocity, έχει τη δυνατότητα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να παρέχει στους πελάτες της ποσότητες ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη σύναψη διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA). Αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς, θα διενεργείται δημοπρασία των ποσοτήτων αυτών με τη μέθοδο της βέλτιστης προσφοράς με στόχο την αγορά ποσότητα ενέργειας μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας αποκλειστικά για τους πελάτες της.

Έλεγχος Ενεργών Συμβολαίων

Αποκτήστε την πλήρη εικόνα των συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με μια ματιά, μέσα από συνοπτικά γραφήματα και εναλλακτικούς πίνακες. Εξασφαλίστε τον απόλυτο έλεγχο για αποτελεσματική διαχείριση των ενεργών συμβολαίων κάθε εγκατάστασης της επιχείρησής σας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συγκρίνοντας τιμολογιακές πολιτικές, διάρκειες ισχύος, ρήτρες και προθεσμίες από όλους τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεστε.

Διεξαγωγή διαγωνισμών για την επιλογή προμηθευτή ενέργειας

Ενημερωθείτε αυτόματα για συμβόλαια που πλησιάζουν στη λήξη τους και κινήστε διαδικασία ζήτησης προσφορών (Tendering) από όσους παρόχους ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο κ.α.) επιθυμείτε. Oi έμπειροι σύμβουλοι της Velocity που γνωρίζουν την αγορά, θα συμβάλλουν ώστε να κινηθείτε άμεσα και στρατηγικά στην επιλογή παρόχου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Δημοπράτηση διμερών συμβολαίων ενέργειας (PPA)

Ελαχιστοποιείστε το οικονομικό ρίσκο που επιφέρει η έντονη κινητικότητα της χονδρικής αγοράς ενέργειας, κλειδώνοντας μία σταθερή και δίκαιη τιμή αγοράς πράσινης ενέργειας για τα επόμενα χρόνια, κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στις κλειστές δημοπρασίες που διοργανώνει η Velocity σε ζωντανή μετάδοση και μέσα από διαφανείς μηχανισμούς.