Υπηρεσίες

Έλεγχος και Διαχείριση Δεδομένων

Έλεγχος και διαχείριση δεδομένων

Οι διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας αυξάνουν την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου στο χώρο της βιομηχανίας, τόσο σε επίπεδο μεγεθών και ενεργειακών δεδομένων, όσο και σε επίπεδο τιμολογίων. H κατανόηση και καταγραφή του ενεργειακού προφίλ μιας βιομηχανίας σε συνδυασμό με μεθόδους πρόβλεψης μελλοντικής κατανάλωσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο των δαπανών και τη βέλτιστη επιλογή αποδοτικών ενεργειακών λύσεων.
H Velocity διαθέτει το δικό της λογισμικό διαχείρισης δεδομένων ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής όσον αφορά τον έλεγχο, τη διαχείριση και την πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας, με σκοπό τελικώς την βελτιστοποίηση του μείγματος στο καλύτερο δυνατό κόστος.
Η ομάδα μας, απαρτιζόμενη από έμπειρα στελέχη της αγοράς ενέργειας, διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου της ορθότητας των τιμολογίων που εκδίδουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω ενός προηγμένου συστήματος ελέγχου δεδομένων, εντοπίζει λάθη και αδύναμα σημεία και προχωρά σε διορθώσεις και τροποποιήσεις που ελαχιστοποιούν τα κόστη.

Έλεγχος και πρόβλεψη όγκου

Συγκρίνετε τις καταναλώσεις και τις ανάγκες σας από κάθε εγκατάσταση, για κάθε είδος ενέργειας που αποτελεί κινητήριο δύναμη της παραγωγικής σας διαδικασίας. Παρακολουθείστε τις καταναλώσεις σε επίπεδο εταιρείας.

Έλεγχος και πρόβλεψη κόστους

Χάρη στη διαχείριση δεδομένων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, καταρτίστε το σχέδιο λειτουργίας σας εύκολα και αξιόπιστα με εργαλείο τα ιστορικά δεδομένα των παροχών σας, τον τρέχοντα προγραμματισμό λειτουργίας των μονάδων σας, αλλά και τις αναλύσεις των εξειδικευμένων συμβούλων της Velocity. Προβλέψτε το ενεργειακό σας κόστος σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσής σας και συσχετίστε το κόστος με τον προγραμματισμό της παραγωγής σας.

Έλεγχος τιμολογήσεων

Αποκτήστε την πλήρη εικόνα του ενεργειακού σας κόστους μέσα από το ιστορικό των τιμολογήσεών σας είτε ανά εγκατάσταση, είτε σε επίπεδο εταιρείας. Ενημερωθείτε για ιστορικά δεδομένα και αξιοποιείστε τις αναλύσεις πάνω στον τρέχοντα προγραμματισμό λειτουργίας σας ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την βελτιστοποίηση του ενεργειακού σας κόστους.

Αναλυτικές αναφορές με δεδομένα και προβλέψεις

Λάβετε προσωποποιημένη ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα της επιχείρησής σας για όλα τα ζητήματα ενεργειακών πόρων μέσα από ποσοτικοποιημένες αναλύσεις, δυναμικά διαγράμματα και ευκρινή γραφήματα που θα σας επιτρέψουν να μη χάνετε ποτέ τη συνολική εικόνα.