Υπηρεσίες

Συμβάσεις Προμήθειας Ενέργειας

Συμβάσεις Προμήθειας Ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση επιφέρει πρωτοφανή αστάθεια στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Η μεταποίηση (βιομηχανία), ένα μεγάλο μέρος του εμπορικού κλάδου (supermarkets, φούρνοι, πολυκαταστήματα κλπ.), καθώς και ο κλάδος των υπηρεσιών (τράπεζες, ξενοδοχεία, logistic centers, σχολεία, γυμναστήρια κλπ.) καλούνται να αντιμετωπίσουν αναπροσαρμογές που έχουν άμεση επίπτωση στο κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. Το πρόβλημα διογκώνεται καθώς ο έλεγχος των προμηθευτών δεν είναι πάντα εφικτός αφού απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και ανάλυση των δεδομένων της αγοράς ενέργειας, σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Η Velocity, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση των στελεχών της σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου και ρυθμίσεων των ενεργειακών τους εξόδων.

H Velocity έχει την εξειδίκευση να προκηρύσσει μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή, να κάνει την αξιολόγηση των συμβολαίων και να διαπραγματεύεται με όρους της αγοράς ώστε να εξασφαλίζει στους πελάτες της την πιο συμφέρουσα τιμή αγοράς ενέργειας.

Σήμερα, μετά τις κρατικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους σε επιχειρήσεις μεταποίησης μέσω ισχυρών κινήτρων προς τους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, οι επιχειρήσεις μεταποίησης έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν συμβάσεις με παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας ή και προμηθευτές που τους εκπροσωπούν, ώστε να διασφαλίσουν μακροχρόνιο χαμηλό κόστος. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν επιπλέον όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν και θα έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη (πρόσβαση σε προνομιακή χρηματοδότηση, χαρακτηρισμός και πιστοποίηση των προϊόντων τους ως “πράσινα’’ κλπ.).

Velocity έχει τη δυνατότητα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να παρέχει στους πελάτες της ποσότητες ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη σύναψη διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA). Σε περίπτωση που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς, η Velocity θα διενεργεί αποκλειστικά για τους πελάτες της δημοπρασία των ποσοτήτων αυτών, με στόχο την αγορά ενέργειας μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Έλεγχος Ενεργών Συμβολαίων

Εξασφαλίστε τον απόλυτο έλεγχο για αποτελεσματική διαχείριση των ενεργών συμβολαίων κάθε εγκατάστασης της επιχείρησής σας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συγκρίνοντας τιμολογιακές πολιτικές, διάρκειες ισχύος, ρήτρες και προθεσμίες από όλους τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεστε.  Αποκτήστε την πλήρη εικόνα των συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με μια ματιά, μέσα από συνοπτικά γραφήματα και δυναμικούς πίνακες δεδομένων.

Διεξαγωγή διαγωνισμών για την επιλογή προμηθευτή ενέργειας

Ενημερωθείτε αυτόματα για συμβόλαια που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους και κινήστε διαδικασία ζήτησης προσφορών (Tendering) από όσους προμηθευτές ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο κ.α.) επιθυμείτε. Oι έμπειροι σύμβουλοι της Velocity γνωρίζουν την αγορά σε βάθος και θα συμβάλλουν ώστε να κινηθείτε άμεσα και στρατηγικά στην επιλογή του παρόχου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Δημοπράτηση διμερών συμβολαίων ενέργειας (PPA)

Ελαχιστοποιείστε το οικονομικό ρίσκο που επιφέρει η έντονη κινητικότητα της χονδρικής αγοράς ενέργειας, κλειδώνοντας μία σταθερή και δίκαιη τιμή αγοράς πράσινης ενέργειας για τα επόμενα χρόνια, κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στις κλειστές δημοπρασίες που διοργανώνει η Velocity σε ζωντανή μετάδοση, μέσα από διαφανείς μηχανισμούς.

Είστε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας;
Δηλώστε συμμετοχή στην επόμενη δημοπράτηση PPA σε μεγάλους καταναλωτές.