Δημοπρατήσεις PPA

Είστε ηλεκτροπαραγωγός;

Εξασφαλίστε σήμερα συμβόλαιο PPA στην καλύτερη δυνατή τιμή πώλησης με τον κατάλληλο καταναλωτή

Εξασφαλίστε τη βιωσιμότητα του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σας από ΑΠΕ, υπογράφοντας ένα διμερές συμβόλαιο πώλησης (PPA) με έναν μεγάλο καταναλωτή. Αναλαμβάνουμε να φέρουμε σε επαφή το, κατά κύριο λόγο βιομηχανικό πελατολόγιό μας, με παραγωγούς οπουδήποτε στην Ελλάδα και διενεργούμε δημοπρατήσεις της ισχύος μεταξύ καταναλωτών. Πετυχαίνουμε έτσι, τη μέγιστη δυνατή τιμή πώλησης ενέργειας για το σύνολο ή μέρος της παραγωγής ενός σταθμού ΑΠΕ.

Μέσω της Velocity εξασφαλίζετε μία δίκαιη και εγγυημένη τιμή, αποσυνδεδεμένη από τις συνεχείς μεταβολές της Χονδρικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας (DAM) του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τους διαγωνισμούς της ΡΑΕ.

Φόρμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για να προγραμματίσουμε τη συμμετοχή σας σε κάποια από τις επόμενες δημοπρατήσεις ισχύος στο Auction Platform της Velocity.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι τα διμερή συμβόλαια αγοράς ενέργειας (PPA – Power Purchase Agreement);

Τα διμερή συμβόλαια ενέργειας αποτελούν μία μέθοδο εμπορευματικής εκμετάλλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συνδέει τον παραγωγό με τον καταναλωτή. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ειδική κατηγορία PPA, τις Ψηφιακές ή Εικονικές διμερείς συμβάσεις αγοράς/πώλησης ενέργειας (VPPA – Virtual Power Purchase Agreements) και αφορά συνήθως σε ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ.

Πρόκειται για συμφωνίες πώλησης ενέργειας που ισχύουν χωρίς φυσική παράδοση, αλλά και χωρίς απαραίτητη συνύπαρξη παραγωγού-πωλητή και καταναλωτή-αγοραστή μέσα στα όρια του ίδιου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιοι χρειάζονται τα PPA;

Η σύντομη απάντηση είναι: οι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ενεργειακό κόστος παρουσιάζει σημαντική διακύμανση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά κυρίως της εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας της Ενεργειακής Αγοράς, Target Model. Ένα συμβόλαιο PPA δύναται να περιορίσει τον κίνδυνο υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας του τελικού καταναλωτή, αφού μέσω αυτού του συμβολαίου, ο καταναλωτής «κλειδώνει» σταθερή τιμή ενέργειας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η σύναψη PPA μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν μεγάλο καταναλωτή να μειώσει το Περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Για παράδειγμα, αν μία βιομηχανία θέλει άμεσα να μειώσει τους δείκτες εκπομπής CO2 με πρακτική αντιστάθμισης ρύπων (Offset), θα πρέπει να καταναλώνει πράσινη ενέργεια. Αν το δίκτυο δεν επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη νέων έργων αλλά η εταιρεία επείγεται να αντισταθμίσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις με πράσινες επενδύσεις, προχωρά σε σύναψη PPA για ορισμένο χρονικό διάστημα, με έναν υφιστάμενο και λειτουργικό παραγωγό ενέργειας. Ο σταθμός δεν χρειάζεται να τροφοδοτεί την εταιρεία με απευθείας σύνδεση (π.χ. μέσω ιδιωτικού δικτύου), αρκεί να συνδέεται στο ελληνικό δίκτυο ή σε δίκτυο άλλου κράτους που συμμετέχει έστω και έμμεσα στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Χονδρικής Αγοράς Ενέργειας.

Πώς λειτουργούν τα PPA;

Με τη σύναψη ενός PPA, η ενέργεια που παράγεται δεν αξιοποιείται στο ίδιο δίκτυο, λογιστικά όμως αφαιρείται από τις καταναλώσεις της εταιρείας, όπου και αν αυτές βρίσκονται γεωγραφικά. Η πρακτική αυτή ενδείκνυται για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό διεσπαρμένων εγκαταστάσεων (π.χ. αλυσίδες καταστημάτων, μη-καθετοποιημένη μεταποιητική αλυσίδα).

Στην πράξη, ο παραγωγός διοχετεύει όλη την ενέργεια που παράγεται στο δίκτυο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος, ενώ η εταιρεία καταναλώνει ρεύμα από τα δίκτυα της εκάστοτε εγκατάστασής της. Η ενέργεια που αγοράζει ο καταναλωτής από τον παραγωγό δεν αφαιρείται τιμολογιακά από το σύνολο των καταναλώσεων του, αλλά πιστώνεται και εκκαθαρίζεται μέσα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Όσο κι αν μεταβληθεί η κυμαινόμενη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, η συμφωνημένη τιμή μεταξύ παραγωγού-καταναλωτή παραμένει σταθερή, επιβαρύνεται μόνο με χρεώσεις που αφορούν στην εκτέλεση του διμερούς συμβολαίου.

Πώς η Velocity μεγιστοποιεί το όφελος σας;

Στο πελατολόγιο της Velocity συγκαταλέγονται εταιρείες με σημαντικές ενεργειακές ανάγκες. Ως μεγάλοι καταναλωτές, συχνά στη Μέση Τάση, οι εταιρείες αυτές όχι μόνο έχουν άμεση και συνεχή ανάγκη από ενέργεια, αλλά επιθυμούν εξίσου με τους παραγωγούς να σταθεροποιήσουν την τιμή της. Στα άμεσα ενδιαφέροντα τους είναι επίσης η βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, προτιμώντας για το λόγο αυτό τη χρήση ενέργειας που παράγεται μέσω ΑΠΕ.

Ως Σύμβουλοι Ενεργειακής Στρατηγικής αυτών των εταιριών, διενεργούμε δημοπρασίες PPA με τη συμμετοχή τους. Μέσα από τη δημιουργία ανταγωνισμού από τον αλγόριθμο του λογισμικού της Velocity, επιτυγχάνουμε:

  • Εγγυημένη απορρόφηση της παραχθείσας ενέργειας
  • Πώληση σε έμπιστο καταναλωτή με δεδομένες καταναλώσεις
  • Εμπρόθεσμες πληρωμές τιμολογίων με προβλεπόμενα ύψη χρέωσης
  • Πλειοδοτικό ανταγωνισμό μεταξύ ενδιαφερομένων για καλύτερη τιμή πώλησης
Πώς διενεργούμε τις δημοπρασίες;
Η δημοπράτηση πραγματοποιείται μέσα από διαφανείς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, που εκτελούνται μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού της Velocity. Οι συμμετέχοντες καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε συμβόλαια PPA και διεκδικούν ποσοστά ισχύος που ανταποκρίνονται στις ενεργειακές τους ανάγκες. Η πλειοδοσία πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, με bidding sessions διάρκειας πέντε λεπτών.
Ποια στοιχεία χρειαζόμαστε από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό;
Εάν διαχειρίζεστε ένα υφιστάμενο ή προς υλοποίηση σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη διμερούς συμβολαίου. Η ομάδα συμβούλων ενεργειακής στρατηγικής της Velocity θα μελετήσει το έργο σας και θα προτείνει τρόπους διοχέτευσής του στην αγορά, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες μεγάλων καταναλωτών που είναι και πιθανότερο να ενδιαφερθούν.