Υπηρεσίες

Διαχείριση Ενεργειακού Κινδύνου

Διαχείριση Ενεργειακού Κινδύνου

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά ενέργειας δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην πρόβλεψη του ενεργειακού κόστους της Βιομηχανίας, κυρίως λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Το εθνικό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τις διεθνείς συνθήκες, οδηγούν σε τέτοιο βαθμό αστάθειας που η άμεση εφαρμογή τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου στον ενεργειακό εφοδιασμό της Βιομηχανίας κρίνεται ως επιτακτική και άμεση ανάγκη.

Η Velocity προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες αντιστάθμισης ενεργειακού κινδύνου, μέσω του εξειδικευμένου συστήματος λήψεως αποφάσεων που έχει αναπτύξει, σύμφωνα πάντοτε με την τιθέμενη παραμετροποίηση βάσει της Στρατηγικής Ενεργειακού Εφοδιασμού της κάθε Βιομηχανίας.

Με την εφαρμογή τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου στον ενεργειακό εφοδιασμό θα μπορείτε να αξιολογήσετε κατόπιν τεκμηρίωσης και σύμφωνα με το ενεργειακό σας προφίλ, τα παρακάτω:

  • πότε θα πρέπει να προβείτε σε προαγορά ενέργειας (hedging)
  • πόση ενέργεια θα πρέπει να προαγοράσετε, ώστε να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο της επιχείρησής σας στο βέλτιστο βαθμό
  • πώς θα εκτελέσετε εντολές αγοράς συγκεκριμένης ποσότητας
  • θα λαμβάνετε γνώση των εναλλακτικών λύσεων για το υπόλοιπο της ενέργειας, με σκοπό τη δημιουργία του βέλτιστου portfolio λύσεων ενεργειακού εφοδιασμού
  • θα έχετε ενεργή και συνεχή παρακολούθηση των συμβάσεων ώστε να αναπροσαρμόζονται εγκαίρως, ανάλογα με τις συγκυρίες και τις θεσμικές αλλαγές

Στρατηγική Ενεργειακού Εφοδιασμού

Διαμορφώστε την κατάλληλη ενεργειακή στρατηγική για να επιτύχετε μείωση του κόστους, καθώς και αντιστάθμιση του κινδύνου που απορρέει από την έκθεση σας στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας. Αξιοποιήστε την εξειδίκευσή μας για να καθοριστεί το μείγμα των ενεργειών που θα σας διασφαλίσουν την απαιτούμενη ασφάλεια στον ενεργειακό σας εφοδιασμό και ανακαλύψτε τον ιδανικό τρόπο ενσωμάτωσής τους.

Μέσα από διαδραστικά γραφήματα και αναφορές χάραξης στρατηγικών, σας εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη δυνατή πρόβλεψη για την αξιοποίηση του ενεργειακού σας μείγματος.

Αξιοποίηση Τεχνολογικών Λύσεων

Διεκδικήστε μία θέση στην αιχμή της καινοτομίας, μένοντας ενημερωμένοι για κάθε νέα μορφή παραγωγής ενέργειας ή άλλη μέθοδο κάλυψης των ενεργειακών αναγκών που μπορείτε να αξιοποιήσετε, μέσα από πρακτικές κυκλικής οικονομίας (παραγωγή και καύση βιοαερίου), πράσινης ενέργειας (συνδυασμός αυτοπαραγωγής και αποθήκευσης) και άλλες πρωτοποριακές εφαρμογές.

Σύναψη διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA)

Μάθετε πρώτοι για τα νέα PPA που διατίθενται στην ελεύθερη αγορά, προσμετρήστε το ενδεχόμενο όφελος από την σύναψη ενός διμερούς συμβολαίου και ενημερωθείτε για το όφελος που μπορεί να αποκομίσει η εταιρεία σας σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων μας μπορεί να σας υποστηρίξει τεχνικά και νομικά στη διαπραγμάτευση των όρων ενός συμβολαίου PPA.

Αντιστάθμιση κινδύνου με προαγορά ενέργειας (hedging)

Αντισταθμίστε το ενεργειακό σας κίνδυνο με τη λελογισμένη σύναψη συμφωνητικών μελλοντικής εκπλήρωσης ενέργειας σε σταθερή τιμή (energy hedging), συμμετέχοντας ενεργά στις συναλλαγές της προθεσμιακής αγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Οι σύμβουλοι της Velocity θα βοηθήσουν να επιλέξετε τη βέλτιστη ποσότητα ενέργειας και την επιθυμητή τιμή αγοράς αυτής, βάσει του ενεργειακού σας προφίλ και των συνθηκών της αγοράς. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η βέλτιστη επένδυση αντιστάθμισης του ενεργειακού σας ρίσκου σε βραχυπρόθεσμο/μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Προϋπολογισμός μηχανισμών απόκρισης-ζήτησης

Συνδυάστε τα δεδομένα προϋπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης και τις προβλέψεις μεταβολής τιμής ενέργειας στο ενοποιημένο σύστημα χονδρικής αγοράς του EnEx, ώστε να βελτιστοποιήσετε τον προγραμματισμό λειτουργίας της βιομηχανικής σας μονάδας παραγωγής.